מפגש הועד המנהל ההנהלה המורחבת ופורום רישות עסקי של הפרלמנט 6.1.14

 

מפגש לקידום התוכנית השנתית של הפרלמנט התקיים ב NINE ROOMS ביפו