מפגש עם השופטת הילה גרסטל, הרבנית עדינה בר שלום, חה"כ עו"ד רויטל סויד וחה"כ יואל חסון.