קורס דירקטוריות בכיר לבוגרות הקורס הבסיסי נפתח בכפר סבא 6.11.19.

נשים שמסמנות מטרה וחותרות אליה , מנביטות את הזרעים, חורשות תלם ומעמיקות לדשן וללבלב, קוצרות יבולן ברינה.
לחיי המצוינות ולחיי הנשים שיודעות ומבינות את ההבדל בין טוב מאוד למצוין 
שיעור ראשון בקבלת החלטות בפיתחו של הקורס מבטיח מיומנות מושכלת סביב שולחן דירקטוריון