MA בחינוך,מנהלת בי"ס כפר גנים פ"ת

חלי,
היית מדהימה!
הצלחת לעורר בתוכי מוטיבציה והנעה פנימית לרוץ ,להתקדם ולממש את היכולות הטמונות בתוכי
את מדהימה ומעניקה השראה!

תודה ,
אהובה ואנה