.

"מודה על כנס הרצאות אורחים שהתקיים לבוגרות הקורסים"