מנכ"לית חברת "שאיה" יועצת ארגונית "חלי יכולה להזיז הרים"

חלי תודה רבה על הכל, את באמת משהו מיוחד.
יכולה להזיז הרים.

שבת שלום ושוב תודה על הכל.
אלינור.