עצמאית- מנהלת חשבונות וחשבת שכר

קורס דירקטריות היה מצוין!

הקורס תרם והעשיר אותי .

שמחה על הפעילות הציבורית שהתלוותה לקורס- על הצטרפותי למשמר המגדרי של הכנסת, ועל כלל הפעילויות שמאורגנות
ע"י "יהל" בפורומים השונים, להם זכיתי וזכינו מעצם הצטרפותנו לקורס.

הקורס השיג את המטרות לשמן הגעתי ללימודים, הן בבחינת הידע והן מעצם ההיכרות נשים מובילות ומשפיעות בקהילה ובמימשל .

המרצים היו מצוינים. הצליחו להעביר תכנים קשים באופן מעניין ומאתגר, לצד הענקת טיפים חשובים.

תודה על הכל!

בברכה

דלית