BA מינהל עסקים,מנהלת מחלקת תקציבים- עירית הוד השרון

היה קורס מעניין אשר תרם לי רבות באופן אישי
אשמח להשתתף ולתרום בכל הקשור בהעצמת נשים

בברכה,
זהבית דרויש