BA במינהל וממשל

LLB במשפטים,

מנהלת לישכה מועצת העיר תל אביב יפו


חלי,

אני נרגשת לכתוב לגברת הראשונה בתחום שהכרתי השנה- לימודי דירקטוריות.

 

ניצחת חלי!!!

 

הובלת מערכת לימודים רבת אתגרים וניווטת אותה לפסגות חדשות.

איני רוצה להכביר במילים על גודלה, מורכבותה, והישגיה של תוכנית קורס דירקטוריות תחת ניהולך ובהובלתך.

 

אני דווקא רוצה להאיר זרקור על היכולת שלך לראות את הפרט את האישה, המורה, המנהלת בתוך כל המערך העצום הזה.

היכולת לראות מה ניתן ומה נדרש לעשות ,כדי שכל אחת מהן תמצה את הפוטנציאל הגלום בה, לטובתן האישית ולטובת הכלל.

 

התברכת ביכולת לראות גם את אלה שנקודת הפתיחה שלהם פחות טובה, את אלה שמתמודדים עם קשיי היום יום, את אלה שעתידם והצלחתם אינם מובטחים מראש.

 

מעורבותך האישית , אחריותך המקצועית ומסירותך לכולם ניכרים בכל החלטה שקיבלת ובכל מטרה שסימנת.

את הפירות קוטפים היום.

 

בנימה אישית, אני מבקשת להודות לך על הזמינות שתמיד עמדה לך בעבור כל אחת מאיתנו, על הזמן שתמיד היה לך כדי להקדיש לכל אחת,

על ההקשבה שלך, על הרצינות והעומק בהם התייחסת לנושאים שהעליתי על הפרק.

על הכוונה האמיתית שלך לסייע ולשפר, לפתוח דלת או להגשים חלום.

 

זכויות רבות צברת בתחום השנה .

ובכל זכויותייך זכינו גם אנו!!

אני מבקשת להודות בשם חברותיי, נשות הקורס ובוגרותיו ומאחלת לך להינות מהסיפוק שבפועלך הרב.

אוהבת

מירה