אחות מוסמכת בי"ח "אסף הרופא" וחברת מועצת העיר רמלה.

 

tubeembed