MED- תואר שני (חינוך) התמחות במינהל מערכות חינוך

הקורס תרם לי רבות והייתי שמחה להמשיך לקורס דירקטוריות בכיר.

חלי פרידמן – אישה בעלת חן וחסד. אשרינו שזכינו בה!!

תודה על הכל
קרן