BA מדעי המדינה ופסיכולוגיה
VP Global Human Resources Intercontinental Exchange | SuperDerivatives

לאחרונה השתתפתי בקורס דירקטוריות מטעם "יהל" ואוניברסיטת בר-אילן בהובלתה של חלי פרידמן וברצוני להמליץ בחום על הקורס אותו סיימתי בספטמבר 2015.

הקורס היה מהנה, מעניין ומעשיר בצורה יוצאת מן הכלל.

הקורס מחבר בתבונה בין התיאוריה והפרקטיקה במגוון רחב של עולמות תוכן בהם עוסקים דירקטורים.

את הקורס הובילה חלי פרידמן בדרכה המקצועית והמרתקת תוך שילוב של עשייה חברתית פוליטית וחיבור למציאות הישראלית.

מעורבותה של חלי בקורס תרמה רבות הן מהידע והניסיון שלה והן בחיבור החברתי בין משתתפות הקורס.

מעבר לתכני הקורס זכיתי להכיר ולהיות חלק מקבוצה מדהימה ואיכותית של נשים מובילות בתחומים שונים ובטוחה אני שיחד נוכל לפעול ולקדם נושאים חשובים בחברה ובמדינה.

רחלי דור, כוכב יאיר