מנהלת בעירית תל אביב " אני מלאת התפעלות מהמרץ ומהתחומים השונים שאת מציגה לפנינו"

חלי שלום

כה לחי על היוזמות והעשייה שלך בנושא קידום מעמד הנשים בארץ.
אני מלאת התפעלות מהמרץ ומהתחומים השונים שאת מציגה לפנינו .בהמשך אקח חלק פעיל
יותר.אשמח להמשיך להתעדכן על וונציה

שלך שרה כהן