אנו תלמידות תיכון זכינו לקחת חלק במיזם החדש ופורץ הדרך של הקתדרה ללימודי נשים "יהל" שבראשה עומדת חלי פרידמן אשר בשיתוף אוניברסיטת בר אילן ובחסות העיריה דאגו לנו למילגת לימודים מלאה להכשרת דירקטוריות- קורס של נשים מובילות ומנהיגות שרוצות לחולל שינוי ומהפכה באופן הניהולי במדינה.. .

לנשים יש את הכוח להיות מולטי טסקינג (וזה מוכח) ומשום כך תפקודן בתור דירקטוריות ובעמדות מפתח יעיל ואפקטיבי.

אנו כנערות צעירות, נבחרנו מטעם העירייה להוביל שינוי כאשר הדגש הוא על עידודנו כבנות בעלות מצוינות לימודית וחברתית לפתח גם את הידע שלנו בתחומים שלעולם לא קיבלנו במסגרת החינוך הפורמאלי.
למידת חוקי חברות, תאגידים, דוחות כספיים, מוסריות ובעיקר אחריות המוטלים על כתפי הדירקטוריון עזרה לנו בשלב זה של חיינו לגבש ולעצב את גישתנו הכלכלית והחברתית למען עתיד טוב יותר, חזק יותר ובריא יותר.

פשוט תודה!!!! זוהי זכות אשר שזורה בה חובה להיות נשים עוצמתיות המסתכלות בפרספקטיבה רחבה ומשפיעה.