גלריית סיום קורס דירקטוריות

אלבומי תמונות – מהווי הקורסים לדירקטוריות ברחבי הארץ, ימי עיון , אירועים, טיולים וטקסי סיום וחלוקת תעודות