חברות עם יותר נשים בדירקטוריון, מוכיחות ביצועים טובים יותר

נשים מביאות איתן משהו אחר וייחודי להנהלות.

הן מביאות יכולת מצוינת בעבודת צוות, “אגו מרוסן” , צורך בהעמקה ולמידה מדוקדקת, פרספקטיבה ואינטואיציות מפותחות, חוש אחריות מפותח, יכולת חלוקת ביצועים , אינטליגנציה רגשית ויכולת הכלה, יכולת דחיית סיפוקים וניהול סיכונים זהיר .

מחקרים מוכיחים כי אלה משפרים את רעיון “המגוון האנושי” והסינרגיה מייצרת שילוב מנצח.

ארגונים הנוקטים שיפור מתמיד אימצו זה מכבר את רעיון “המגוון” בנחישותם לייצר גיוון אנושי, כזה המעלה תפישות יצירתיות שונות, פרספקטיבות ייחודיות והתבוננות מגוונת על מצבים ועל ניתוח תהליכים, המעלים סינרגיה אמיתית בתוצאות ובביצועים הפיננסיים.

לפיכך, נשים צריכות להיות חלק אינטגרלי ממועצות המנהלים לא רק משום הצדק והשוויון המגדרי, אלא בזכות הערך המוסף לרעיון המגוון, ומשום הכישורים והיכולות .

נשים צריכות להיות חלק פעיל בדירקטוריונים לא רק משום שיש במדינת ישראל חוק לייצוג הולם (בינתיים רק בחברות הממשלתיות) אלא משום שההצלחה שהן מביאות לחברות מוכחת !

חברות עם ייצוג נאה של נשים במועצת המנהלים מראות ביצועים פיננסיים טובים בהרבה מאשר חברות “גבריות” יותר.

דו”ח קטליסט (Catalyst).משנת 2007 מעלה כי התוצאות הפיננסיות ב – 500 תאגידים הגדולים בארה”ב בהן כיהנו נשים בהנהלות היו לאין שיעור גבוהות יותר, וביצועים מיטביים אלה באים לידי ביטוי בכל מגוון תחומי התעשייה.

“גיוון, כשהוא מנוהל היטב, מניב תוצאות טובות יותר לחברות”, אמרה נשיאת קטליסט, איילין לנג. “צירוף נשים לדירקטוריון יוצר חברה טובה יותר, וביצועים טובים יותר”. לנג הוסיפה כי התאימות בין מספר הנשים וביצועי התאגידים נחשפה במגוון תחומים” (“גלובס”אוקטובר 2007)

המחקר בדק שלושה מדדים פיננסיים – תשואה להון בעלים, תשואה למכירות ותשואה להון מושקע – בחברות מרשימת פורצ’ן 500 ב-2001-2004.

בחינת התשואה להון הראתה שביצועי החברות עם שיעור הנשים הגבוה ביותר בדירקטוריון עלו ב-53% בממוצע על ביצועי החברות ששיעור הנשים במועצות המנהלים שלהן היה הנמוך ביותר.

בחינת התשואה למכירות העלתה שביצועי החברות בעלות שיעור הנשים הגבוה עלו ב-42% בממוצע על ביצועי החברות ששיעור הנשים אצלן היה הנמוך ביותר.

בחינת התשואה להון מושקע העלתה שביצועי החברות בעלות שיעור הנשים הגבוה ביותר במועצות המנהלים שלהן עלו ב-66% בממוצע על ביצועי החברות ששיעור הנשים במועצות המנהלים שלהן היה הנמוך ביותר.

קטליסט אמרה כי בחרה בשלושה מדדים אלה, ולא בקריטריון כמו רווח למניה, כדי לבדוק את ביצועיהן הפיננסיים של החברות.

נשים עודן מיעוט קטן בדירקטוריונים: רק 14.6% מהמושבים במועצות המנהלים של חברות פורצ’ן 500 היו תפוסים בידי נשים ב-2006, ירידה קלה מ-14.7% ב-2005, ועלייה לעומת 9.6% ב-2004 – לפי מחקר אחר של קטליסט. אם קצב זה יימשך, ייקח לנשים 73 שנה להגיע לייצוג שוויוני במועצות המנהלים, אומרים בקטליסט.

רק 13 נשים הן מנכ”ליות בחברות פורצ’ן 500.

אף שהמחקר אינו מוכיח את הקשר בין נשים דירקטוריות לביצועים כספיים משופרים, הוא עשוי לחזק קריאות לחיזוק הנוכחות הנשית במועצות המנהלים.

מיירטל פוטר, דירקטורית באמזון, אמרה כי לנשים במועצות מנהלים יכולה להיות השפעה עצומה. “תמיד האמנתי שקולות שונים בדירקטוריון יכולים לעשות את ההבדל. זה רק בא להוכיח שעדיין צריך יותר מגוון אנושי במועצות המנהלים של חברות ציבוריות”.

אחרים חולקים על התפיסה שמועצות מנהלים צריכות פשוט להוסיף יותר נשים לדירקטוריונים. ראסל ריינולדס, צייד ראשים ותיק, חושב שזה רעיון אבסורדי. “ברור שאנחנו אמורים להתעלם לגמרי מענייני מגדר וגזע”, אמר. “הרבה פחות שכיח שלקוחות יבקשו ‘תביאו לי אישה, או גבר אפרו-אמריקני או היספני’ – אנשים פשוט רוצים את האנשים הטובים”.

ביצועי החברה ומספר הנשים במועצת המנהלים

ביצועי החברה ומספר הנשים במועצת המנהלים

Leave a Comment