Embassy of the Federal Republic of GermanyTel Aviv

שגרירות גרמניה-8.1.19 

הבוקר נפגשנו עם שגרירת גרמניה החדשה ד”ר סוזנה ואזום ריינר  
Dr. Susanne Wasume-Rainer
אשר החלה הקיץ את שירותה הדיפלומטי בישראל.

הופתענו לשמוע כי גם ברפובליקה החזקה הגרמנית, המובילה בעוצמותיה ובמעמדה באירופה בכלל, פערי השכר בין גברים לנשים עומדים על כ 21% (כאשר בישראל עומדים עד 30%)
עם זאת, הממשלה הגרמנית מקדמת את רעיון השיויון באמצעות חקיקה ויזמות המשתפת חברות וארגונים, אך עדיין הדרך ארוכה כפי שציינה השגרירה
בגרמניה מתקיים יום שנתי מיוחד הנקרא

“Girls Day”  
בו נערות בנות 13-14 מוזמנות להגיע בתיאום מראש לחברות גדולות, לארגונים ולמשרדים ממשלתיים, המהווים מקומות תעסוקה שאיפיוניהם מעידים על רוב גברי כזה שבוודאות נשים לא בוחרות בהסללה מקצועית . עוררות ההשראה והמוטיבציה באמצעות המפגש עם אנשים מצליחים מתניעה לקבלת החלטות חדשות בקרב הנערות ומחוללת שינוי לתפישתן התעסוקתית
כן בכל הקשור לפערי השכר והשאיפה לשיויוניות מתקיים יום ארצי אחר המונע ע”י האיגודים המקצועיים אשר מטרתו לעורר מודעות ולמנף חקיקה צודקת
בחודש מרץ 2019 נתכוונן להוצאת משלחת לגרמניה ובינתיים נקדם יוזמות ושיתופי פעולה אשר החלו להירקם היום
הפגישות עם השגרירים הינם מסע מרתק על הגלובוס ובצידם עבודה מרובה בדרך אל המטרות
מפגישה לפגישה מתרחבת יריעת המידע וההסתכלות ההוליסטית זוקפת ראש כמגדלור המגדרי הראשון הייחודי שלנו ,המשקיף למרחקים ומחבר חוליה לחוליה לשרשרת אנושית מגדרית מופלאה

הרשמי לקבלת עידכונים

לקבלת עדכונים נוספים, הירשמי לניוזלטר שלנו