Embassy of the republic of Slovenia
פגישה עם שגרירת סלובניה –  הגב’ ברברה סוסניק, 10 באוגוסט 2018, מגדל דיזנגוף ,ת”א

המשמר המגדרי הבינ”ל החל בפגישותיו הבוקר להקמת מערך שיתופי פעולה בינ”ל למען קידום נשים, אשר ייסודו הושק בחודש יולי בכנסת.
פגישה עם שגרירת סלובניה היתה לנו לעונג רב.Barbara Susnik
התפעלנו בעיקר מהחקיקה לעניין ייצוג הולם לנשים הקובעת כי היעדר אחוז שווה של נשים וגברים ברשימות מועמדים לרשויות ולממשלה, פוסלת את הרשימות מראש
כן השגרירה הרחיבה בנושא המאבק באלימות כנגד נשים וניצול מיני של ילדים, אשר איננה זוכה לדבריה למספיק משאבים ולסדרי העדיפויות הראויים לה
הסכמנו על רעיון “המגוון” שיש גם אודותיו להעמיק ולחדד תובנות ועל הצורך בשינוי התפישה המגדרית מיסודה
זה הזמן להעמיק בידע ובנתונים ומכאן לארוג את המתווה שלנו ההולך ומתגבש.

הרשמי לקבלת עידכונים

לקבלת עדכונים נוספים, הירשמי לניוזלטר שלנו