19.2.19Embassy of Canada
רק היום פורסם כי פערי השכר בין נשים לגברים בישראל ניסובים על 50% … מציאות מביכה, מכעיסה,מציפה רגרסיה מדאיגה…
שמענו כי גם שם יש פערי שכר בשיעור בן כ 27% אך זה מייצג את הסקטור הפרטי בעיקר  Kevin Elliottוהיועץ הפוליטי שלה  Deborah Lyons לעומת זאת , בפגישת המשמר המגדרי שלנו עם שגרירת קנדה הגב’  
במשרדי הממשלה בקנדה  ובסקטור הציבורי מתקיימת בדיקה עקבית לבחינת פערים בשכר וככל שנמצאו פערים החזירה הממשלה מיליוני דולרים קנדיים לאזרחים
רעיון מצויין להעתיקו לארץ הקודש שלנו  
מסתבר שבכל הקשור בזכויות סוציאליות לנשים עדיין יש גם להם לאן לשאוף… ועדיין חופשת לידה קצרה יחסית ועלויות גני הילדים ומעונות היום יקרים ביותר, מה שגורם לנשים לבחור להישאר בבית ולוותר על יציאה לעבודה
בקנדה 50% נשים בפרלמנט , זאת ללא חקיקה אלא רק בזכות התפישה המגדרית השוויונית , זו שצריכה להיות נוכחת בכל מדינה מתוקנת
הטענה הרווחת מציבה שאלה רטורית כאשר מרימה גבה ומפטירה ” כיצד תוכלו להתמודד עם 50% מהאוכלוסיה אם הם אינם חלק מיכם? אם אתם רק גברים שצריכים לקבל החלטות בעבור אוכלוסיה שאתם מדירים, כיצד תעשו זאת
זה נשמע כל כך פשוט עד כי לרגע נדמה שכל בר דעת רואה בכך מובן מאליו
אז זהו, שלא
אצלנו זה עוד לא קורה
העובדה כי נבראנו שווים כבני תמותה, אנושיין באופן שווה אלא עם שוני ביולוגי בלבד, לא הוטמעה כלל, ומכאן הפכנו ל” מגוון” לבעלות זכויות האפלייה המתקנת ועוד מיני מרעין 
בקנדה נשים זוכות לשוויון אשר נאכף ע”י החוק בכל הקשור בפיתוח, בסחר ( לא ייחתמו חוזים והסכמי סחר ללא הבטחה לייצוג נשי). הממשלה לא תתמוך בהסכמים וחוזים שמקפחים ייצוג נשי, כך גם בסוגיות השמירה על איכות הסביבה 
צריך לזכור שהקנדים עשו דרך מאז נשים לא הורשו לפתוח חשבונות בנק, הבעלים היו המפרנסים הבלעדיים, נשים נדרשו להפסיק לעבוד כאשר נישאו או יצאו ללידה…. 
כיום ראש הממשלה הקנדי ידוע כפמיניסט מובהק והמילה פמיניזם שנודעה כמילה “רעה” חלפה לה מן העולם שם. הדימוי תפס תאוצה חיובית לגמרי 

והשגרירה הקנדית הידועה בהובלתה המגדרית ובתפישתה השוויונית מקיימת פורומים נשיים לקידום מגדרי כאן בישראל וקראה לעמותה שלנו לקחת חלק . כן התפעלה מהרעיון שלנו להקמת

Global Gender Guard

והבטיחה לסייע לנו להקים משמר שכזה בקנדה.

הרשמי לקבלת עידכונים

לקבלת עדכונים נוספים, הירשמי לניוזלטר שלנו