“גם אני רוצה להיות דירקטור” | “גלובס | 20 בפברואר 2011

“גם אני רוצה להיות דירקטור” | “גלובס | 20 בפברואר 2011

“כמה קשרים ומרפקים צריך כדי להתמנות לדירקטור?”

רבים שואפים להתמנות כדירקטור, בגלל היוקרה, הסטטוס, ההשפעה, הקשרים, וכמובן – השכר. “גלובס” בדק כמה קשרים, מרפקים ונטוורקינג דרושים לדירקטור השאפתן, ועד כמה קשה להגשים את החלום

Leave a Comment