הכנס השנתי של עמותת “פני”ם חדשות” –נשים למען עתידן הכלכלי, 6.1.16 בקריה האקדמית קרית אונו

פורסם במקומון קרית אונו ובYNET

כתבה אודות כנס “נשים למען עתידן” 6.1.16

גלובס820