סרטון מסיור עם ראש העיר מודיעין מר חיים ביבס לנשות עמותת “פני”ם חדשות” ולבוגרות “קורס “מסע של התמרה”

Leave a Comment