אורית איזיקוביץ גורן בוגרת קורס דירקטוריות פתח תקווה, מחזור 2 אוקטובר 2014-ינואר 2015

מנהלת פרויקטים וניתוח מערכות מידע

BA ניתוח מערכות מידע התמחות בניהול

קורס דירקטוריות חשף אותי לעולם מעניין ומלא התגרים, כאשת מערכות מידע נחשפתי להיבטים חשבונאיים של החברות וכן לנושאים משפטיים הקשורים בעולם החברות.
בנוסף, הבנתי שבעולם של דירקטוריונים נדרשות הנשים להוביל ולפרוץ את הדרכים על מנת לקבל ייצוג עולם.

אנו יכולות לבצע את השינוי אך ורק אם נדחוף ונוביל את עתידינו.

אין לי ספק שהקורס חיזק לי את הביטחון שנשים רבות מוכשרות יכולות לתרום למדינה ובעיקר לשפר את האווירה הניהולית בכל חברה – ממשלתית ציבורית או פרטית.

Leave a Comment