מנחת קבוצות בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי

בוגרת תוכנית מגדל למדיניות ציבורית.

tubeembed

tubeembed