גולדי קניג, BA יעוץ MA חינוך מנהלת מעון בוגרת קורס דירקטוריות יפו (מחזור מס’ 1)

logo

 

 

 

לכבוד

גברת חלי פרידמן
מנכל עמותת “יהל” קתדרה ללימודי נשים
ויושבת ראש עמותת “פנים חדשות”
שלום רב

הנדון- תודה וברכה

חובה נעימה לי להודות לך ובאמצעותך למרצים ולכל מי שנטל חלק בקורס הנפלא של קורס דירקטוריות.

מלבד העשרת הידע והקניית כלי עזר לימודיים חשובים ומועילים תודתי והערכתי העמוקה לאופן שבו נוהל הקורס .

השתתפתי בקורסים רבים ומגוונים במהלך השנים אך בקורס זה שבניהולך חוויתי בעוצמה רבה את האכפתיות להקניית הידע ואת הרצון והמאמצים הרבים שהמשתתפות בקורס יחוו את הידע והמסר ולא רק ילמדו אותו.

הדבר נעשה ע”י תוכניות רבות ומגוונות כמו מפגשים בין תרבויות ואירוח הדדי בין המשתתפות , פגישות עם אישים שונים המייצגים את התרבויות ותפיסות העולם השונות.

השינויים שחלו אצלי בחלק מהדעות ותפיסות העולם שהיו מקובעות בתודעתי מעידים כאלף עדים על עוצמתו הרבה של הקורס.

ארגון התוכניות והמפגשים מעבר למתחייב למסגרת הלימודים והאופן שבו יצאו התוכניות והמפגשים לפועל לא היו רק כערך מוסף לקורס אלא היוו את לב ליבו של הקורס .

הודות לך ולשאר חברי המרכז היהודי ערבי חוויתי קורס עוצמתי ומיוחד במינו ,תוך קבלתי על אף שונותי בכבוד הדדי.

 

מודה מקרב לב

גולדי קניג

Leave a Comment