הדרה רוזנבלום, MA “מכון יעדים” מנהיגות נבחרת וייצוגית, יזמות וחדשנות, ליווי חברתי ערכי והוליסטי של קבוצות פורומים ורשויות , בוגרת קורס דירקטוריות פתח תקווה, מרץ 2020

הקורס הרחיב אופקים, חידש נושאים עכשוויים , עודד לחשוב חברתית ולחשוב על נתינה.

המרצה עו”ד אלון גולדהבר העביר מודולה משפטית מעניינת ,תרם וחידש רבות.

רו”ח רונן בר לב אשר העביר את המודולה החשבונאית לימד באופן מעניין ונהיר, חידש והעשיר רבות.

חלי פרידמן אשר העבירה את המודולה בנושא פוליטיקה ארגונית היתה מעניינת , ברורה ובהירה וכן העלתה מוטיבציה ורצון להמשיך לקראת הגשת מועמדות לדירקטוריון וכן להעמיק בלימודים.

תודה לחלי על העידוד ועל העלאת המוטיבציה לפעול ולהתקדם.

תודה גדולה על האפשרות להשתתף בקורס למרות שאינני מתגוררת בפתח תקווה.

בתקווה ללימודי המשך בקורס בכיר ולעשייה התנדבותית וחברתית נוספת.

Leave a Comment