יעל קסוטו שרון בוגרת קורס דירקטוריות פתח תקווה, אפריל 2014

MBA, ראש המטה של הקונגרס היהודי הישראלי

מודה על קורס הדירקטורים המעניין והמעשיר שתורם לי רבות בעבודתי היומיומית. בייחוד מודה אני על ההרצאות בנושא דיווח דו”חות כספיים וקבלת החלטות שהייתה להן עבורי רלוונטיות גדולה לעיסוקי.

אבקש לציין כי הייתה זו לי זכות לקחת חלק פעיל בקורס מעשיר, מעניין ופרקטי ובליבי שמורה הערכה רבה לפועלכן להעצמת נשים במגזר העסקי, הפוליטי והחברתי. אין ספק שתכני הקורס משמשים וימשיכו לשמש אותי בתפקידי הנוכחי ובהמשך בהקנותם כלים מעשיים וכן אני תקווה כי אוכל להשתלב בעתיד בדירקטוריון וליישם.

בברכה,
יעל קסוטו-שרון
ראש המטה
הקונגרס היהודי הישראלי

Leave a Comment