מירי גלעדי קורס דירקטוריות גבעת שמואל, ינואר 2013

(M.B.A) מנהלת סניף בנק מזרחי טפחות

“למרות הידע והניסיון שלי הפיננסי, נתרמתי מאוד מהקורס ומתכניו”
לחלי היקרה

קורס דירקטוריות פתח בפני אפשרויות רבות לשינוי ולהשפעה ,ולמרות הידע והניסיון שלי במקצועי והבסיס הפיננסי הכלכלי שיש לי נתרמתי מאד מהקורס ומתכניו.
הכרתי נשים איכותיות מאד ואת ביניהן.
זכות גדולה-תודה

בברכה,
מירי גלעדי
מנהלת | סניף הנשיאים

Leave a Comment