סיגל קנאוקר, בוגרת קורס דירקטוריות פתח תקווה, פברואר 2020

Leave a Comment