עופרה אברמוביץ, יו”ר “מאמנט” ישראל, בוגרת קורס דירקטוריות מחזור 1, כפר סבא

Leave a Comment