רו”ח תמר רודריק בוגרת קורס דירקטוריות רמת השרון, 2013

בעלת משרד רואי חשבון “תדמור”-ניהול,ייעוץ וניהול חשבונאי

קורס דירקטוריות של ״יהל״ מומלץ בחום !!!

כולנו כנשים רוצות לגרום לשינוי במעגלי הכח הקיימים בחברה.
אנו מבינות שכדי להיכנס למעגלים המשפיעים אנו צריכים כלים וקשרים.

קורס דירקטוריות של ״יהל״ יעוץ הדרכה והתמרה, בהחלט מאפשר ליצור פריצת דרך וכניסה לעולם הדירקטורים אשר משפיעים וקובעים גם את גורלנו.
לפני הרשמתי לקורס בדקתי אם אני יכולה לקבל ערך מוסף מהנושאים הנלמדים ומאופן העברת הקורס.
מצאתי כי הנושאים הנלמדים מסקרנים מעניינים ומאתגרים.

החיבור החברתי בין כל נשות הקבוצה בקורס שנערך ברמת השרון היה כבר בתחילתו מדהים.
כנראה שהצורך שלנו יצר קשר מצויין שאיפשר ללמוד בצורה מהנה!!!
נוצרו קשרים חברתיים וקישרי עבודה מעניינים אשר נתנו נופך מעניין במיוחד לקורס.

הקורס נוהל ברמה מקצועית וגבוהה על ידי חלי פרידמן בשיתוף אוניברסיטת בר אילן.

באשר לסיכויי יכולתנו להשפיע:

בספטמבר 2012 פורסם על ידי הרשות לניירות ערך הנחיה לפי סעיף 36 א (ב) – שאלון ממשל תאגידי, בו מחייבת הרשות את החברות במסגרת פרוייקט “שיפור הדוחות” לתת גילוי אודות הממשל התאגידי.
http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_7077.pdf

תאגיד יכלול בפר “פרטים נוספים על התאגיד” לכל דו”ח תופתי גילוי אודות שאלון ממשל תאגידי, בנוסח ובצורה מפורטת להלן:

 • שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.
 • מספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.
 • גילוי בדבר הליך אישור הדוחות
 • הנחיות הגילוי בעניין הליך אישור הדוחות הכספיים.
  במסגרת השאלון ינתנו פרטים אלה:

 • עצמאות הדירקטוריון
 • כשירות וכישורי הדירקטורים – מספר הדרקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון: גברים נשים
 • כמות ואיכות ישיבות הדירקטוריון (וכינוס אסיפה כללית)
 • הפרדה בין תפקידי המנהל הכללי ויושב ראש הדירקטוריון
 • ועדת הביקורת
 • תפקידי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים
 • רואה חשבון המבקר
 • עסקאות עם בעלי עניין

אני מאמינה כי עם שיתוף פעולה של הפועלים למען השינוי – יש לנו סיכוי !!!!
גם אם בסופו של תהליך תחליטי לא להיות דירקטורית – הרווחת חוויה לימודית וחברתית מעניינת של קבוצת נשים משכילות ומאתגרות.

שוב, מומלץ בחום !!!

בברכה,
רו”ח תמר רודריק
תדמור שירותים חשבונאיים
ניהול יעול ויעוץ

Leave a Comment