Project Description

ביקור בוגרי התוכנית למיגור השחיתות מבי"ס תיכון בראש העין של עמותת "פני"ם חדשות" נפגשים לטקב סיום וקבלת תעודות בכנסת עם חה"כ מיקי רוזנטל יו"ר השדולה למלחמה בשחיתות