Project Description

משתתפות הקורס קיבלו כלים לניהול חברות, וישתתפו במיזם "אבירות השולחן" – פרויקט עירוני-חברתי ביהוד מונוסון. ראש העיר, יעלה מקליס: "שמחה על קידום הכוח הנשי ביהוד-מונוסון. קידום נשים ועידודן להגיע לעמדות מפתח הוא חלק מרכזי באג`נדה שלי"

כ-30 נשים מיהוד-מונוסון סיימו בשבוע שעבר קורס להכשרת דירקטוריות, וציינו זאת בטקס סיום שנערך בעירייה ובהשתתפות ראש העיר, יעלה מקליס.

מטרת הקורס היא לאפשר לנשים להגשים הזדמנויות לכהונה בדירקטוריונים ולסייע להן להגיע למוקדי ההשפעה במדינה. משתתפות הקורס, כולן אקדמאיות שבאות מרקע משפטי פיננסי וניהולי, קיבלו כלים מעולמות המשפט, שוק ההון, חשבונאות ופוליטיקה ארגונית ולמדו כיצד לשבת סביב שולחן דירקטוריון ולנהל חברה.

משתתפות הקורס קיבלו מלגת שכר לימוד מלאה תודות לשיתוף הפעולה בין ראש העיר יעלה מקליס, מקימת הקתדרה יהל חלי פרידמן, יועצת ראש העיר לקידום מעמד האשה, אסנת נטקוביץ`, והמשרד לשוויון חברתי.

אחת הבשורות שיצאו מהקורס הוא מיזם "אבירות השולחן" בשיתוף ראש העיר, יעלה מקליס. הבוגרות יקימו מעין פרלמנט עירוני של נשים שיקדמו פרויקט למיתוג העיר ובכך יתרמו את תרומתן ליהוד-מונוסון ולקהילה העירונית.

ראש העיר יעלה מקליס: "קידום נשים ועידודן להגיע לעמדות מפתח הוא חלק מרכזי באג`נדה שלי. אני בטוחה שבוגרות קורס הדירקטוריות יגיעו רחוק, ומברכת על היוזמה המקומית שלהן במסגרת מיזם `אבירות השולחן`. אני מודה לחלי פרידמן מקימת קתדרת יהל, וליועצת שלי לקידום מעמד האשה, אסנת נטקוביץ`, על העבודה הטובה והחשובה, ולכל הנשים על השתתפותן בקורס ועל קידום הכוח הנשי ביהוד-מונוסון".

לכתבת המקור – אתר העיריה של יהוד-מונוסון