לכבוד
אגף החברות מפלגת העבודה
שלום רב,
הנדון: המלצה על גב' חלי פרידמן ל"אשת השנה של מפלגת העבודה"
ראשית, שמחתי לשמוע על היוזמה היפה של כיוון הזרקור לעבר נשים בולטות בעשייתן החברתית.
לקראת הטקס הראשון, התבקשתי ושמחתי להמליץ על גב' חלי פרידמן לקבלת תעודת ההערכה.
חלי מעורבת בפרויקטים חברתיים רבים ומגוונים לטובת הקהילה בכלל ולטובת קידום נשים בפרט .
בפעילותה של חלי ישנו שילוב נדיר בין הגות מרהיבה וביצוע פורץ דרך. בין השאר, כיהנה כמנכ"לית "יהל"
קתדרה המתמחה בהכשרת נשים לתפקידי ניהו ל מובילים, כמרצה וכיוזמת תוכניות לקידום נשי במסגרת
בית הספר לממשל במרכז הבינתחומי הרצליה וכמייסדת פורום "הורים וקריירה" הנועד לסייע לנשים לאזן
בין הזכות להורות למימוש עצמי ברמה המקצועית. במקביל, קידמה חלי יזמויות נוספות, וביניהן, ייסדה את
+ אשר עוסק בהדר ת נשים 40 עמותת "פנים חדשות" לקידום נשים אקדמאיות לתפקידי מפתח, את פורום
משוק התעסוקה בשל גילנות ופורום "שיתופיות קיומית" של נשים יהודיות וערביות.
לשמחתי, לפני כשנתיים, אף קיבלה את הצעתי והקימה את הפורום המגדרי, אשר בוחן את תקציבי משרדי
הממשלה השונים בהיבט מגדרי ומסייע להקצא ת תקציבים ש וויונית יותר, אשר מביאה בחשבון היבטים
מגדריים שעד כה נעלמו מן העין.
בין פעילות חשובה אחת לאחרת, מכהנת חל י גם כמזכירת סניף "העבודה" ביהוד מונוסון זו ה קדנציה
השניה.
מכל הסיבות האמורות ועוד רבות אחרות שאותן קצרה היריעה מלפרט, אני ממליץ בכל לב על הענקת
תעודת ההוקרה לחלי.

לצפיה במסמך המקורי – לחצו כאן