לכל מאן דבעי
א.ג.נ.,
הנדון : מכתב המלצה הגב׳ חלי פרידמן
הנני מתכבדת להמליץ על הגב׳ חלי פרידמן לקבלת תעודת הערכה ״אשת השנה״ של מפלגת העבודה.
הגב׳ פרידמן, פעילה במפלגת העבודה החל משנת 1990 , ומזכירת סניף יהוד מונסון, זה קדנציה שנייה. היא
אישה מובילה, אשר חרטה על דגלה את קידומן של נשים בכלל, ובזירה הפוליטית בפרט. היא יזמה תכנית
לקידום נשים בפוליטיקה במרכז הבינתחומי בהרצליה, במטרה לעודד דור מנהיגות צעירות. כמו כן, ייסדה
את עמותת פני״ם, פרלמנט נשים ישראליות מנהיגות )ע״ר(, אשר פועל לקידום נשים ולהשתלבותן בעמדות
מפתח, ואת פורום ״קיומיות משותפת״, הפועל למען קירוב לבבות בין נשים יהודיות וערביות.
הגב׳ פרידמן יזמה פורום לשילוב קריירה והורות אשר היקנה כלים אופרטיביים לאיזון חיי קריירה ומשפחה
וכן פורום שעסק בהדרת נשים משוק התעסוקה בשל גילן. בימים אלו, מקדמת את ״המשמר המגדרי
בכנסת״.

לצפיה במסמך המקורי – לחצו כאן