מכתב המלצה מפרופ' שמעון שטרית- האוניברסיטה העברית ירושלים, אשת השנה חלי פרידמן