זו השנה השנייה בה משתתפת עמותת "פני"ם חדשות" באירוע שבוע היזמות הבינ"ל, המהווה השראה לנשים יזמיות חדשניות בדרך להגשמה. זו "גאוות יחידה" אמיתית המעצימה נשים יזמיות להוביל יוזמות עסקיות בתחום מקצועיותן , לסמן מטרה , להגיע ולהצליח.