הכנס השנתי ה -3 המוניציפאלי של עמותת "פני"ם חדשות" בשיתוף עירית רעננה,

נובמבר 2014