בעקבות ההצלחה של קורס "מסע של התמרה 1" הוקם קורס חדש : "מסע של התמרה 2"
אשר חלק מתלמידותיו הפכו בעזרת הדרכה והכוונה למרצות ב"מסע של התמרה 2"
במסע השני השתתפו כ 45 נשים