קורס דירקטוריות רמת אביב, אוקטובר 2009 (בביה"ס להנדסאים ת"א)