אז מה צומח לבוגרות הקורסים מעבר ללימודים ? בוגרות מחזור מס’ 1 בכפר סבא מקימות עסק משותף

Leave a Comment