התכתבויות והעלאת שביעות רצון של משתתפות הקורס תוך כדי הלימודים- דירקטוריות מחזור 3, כפ”ס, נובמבר 2020

Leave a Comment