סיגל קנאוקר, BAפסיכולוגיה MA מינהל ציבורי, תעשיה אווירית , בוגרת קורס דירקטוריות פתח תקווה, מרץ 2020

הקורס מחבר תמהיל רחב של נשים מצליחות ועוצמתיות, ומעניק היכרות מערכתית לצד הזדמנות לגעת בעולמות לא מוכרים.

המשיכו להעצים ולהתעצם!

אשריכם!

Leave a Comment